Hướng dẫn đặt vé trên website xekhachtannien.com

Bước 1: Chọn điểm đi, điểm đến, ngày đi và số lượng vé muốn đặt

Bước 2: Chọn vé.

Bước 3: Nhập thông tin nhận vé (người mua vé).

Bước 4: Xem lại thông tin và chọn hình thức thanh toán. Chú ý rằng thẻ thanh toán phải đăng ký thanh toán trực tuyến với ngân hàng phát hành thẻ.

Bước 5: Nhập thông tin thanh toán.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa, MasterCard, American Express, JCB

Bước 6: Nhận kết quả.

 

Rating:

 

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

 

0
rates
/ 0
scores

Nguồn: